คอร์ส การตลาด ออนไลน์

Card image

ทดสอบ3

มาเรียน Data Science เบื้องต้นกัน ! โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่สามารถทำวิเคราะห์ Analytics ได้มากมายตั

1,669 บ.

สั่งซื้อคอร์ส
Card image

234234

มาเรียน Data Science เบื้องต้นกัน ! โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่สามารถทำวิเคราะห์ Analytics ได้มากมายตั

1,111 บ.

สั่งซื้อคอร์ส