ทดสอบ3
nutoan | การดู 175 ครั้ง | 2 วันที่แล้ว

มาเรียน Data Science เบื้องต้นกัน ! โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่สามารถทำวิเคราะห์ Analytics ได้มากมายตั้งแต่การทำวิเคราะห์เบื้องต้น


รายการแนะนำอื่นๆ
Card image

234234
nutoan | การดู 197 ครั้ง | 2 วันที่แล้ว